Om bokbinderihörnan

Om bokbinderihörnan...

Den här bloggen handlar om handbundna böcker och jag lägger bl a in bilder på en del av de böcker jag själv binder. Länkar till andra bokbinderibloggar, föreningar, tutorials och annat som har med bokbinderi att göra kommer också att dyka upp här.

lördag 14 juni 2014

Johan Bures släktbok - Johan GidlöfJohan Gidlöf berättar om hur DVDn Johan Bures släktbok fungerar.
Filmen är ca 20 minuter lång.

Johan Bures släktbok - Erland RingborgErland Ringborg, ordförande i GF, berättar om bakgrunden till framtagningen av Johan Bures släktbok på DVD. Filmen är ca 5 minuter lång.

Johan Bures släktbok

Nu är den äntligen här!
Hett efterlängtad!

I torsdags kväll var jag hos Genealogiska Föreningen, GF, på lansering av Johan Bures släktbok.

Johan Bure / Johannes Bureus 1568-1652

Johan Tomasson Bure, även känd som Johannes Bureus, var en mångsidig man. Utan att bli alltför långrandig, så kan jag till exempel nämna att han:

 • var Sveriges förste Riksantikvarie
 • var Sveriges förste Riksbibliotekarie
 • innehade vården av Riksarkivet, vilket innebär att han ibland kallas för vår förste Riksarkivarie
 • var en skicklig tecknare och porträttmålare
 • var oerhört intresserad av runor och tecknade av ca 200 Svenska runstenar och -inskrifter
 • var språkforskare, gav bland annat ut en fornsvensk grammatik och ett lexikon i fyra band, varav en del fortfarande finns kvar
 • skrev dikter
 • behärskade flera språk, bland annat finska, latin, grekiska och, hebreiska, med flera
 • konstruerade mekaniska astronomiska instrument
 • var intresserad av ockultism, drömmar och profetior
 • var mystiker och grubblare, intresserad av kabbalism
 • är den borgerliga släktforskningens fader
För oss som släktforskar är han dock mest känd för sin släktbok om den så kallade Bureätten, Om Bura namn och ätt, som han författade under en resa i Norra Sverige år 1601. Det som gör hans släktbok så speciell är att den kartlägger icke-adliga anor, detta i en tid då släktforskningen uteslutande var förbehållen adel och furstehus. Han skyggade inte heller för att ta med sådant som ansågs vanhedrande, som uppgifter om att personer blivit avrättade eller utomäktenskapliga barn, detta i en tid av svensk hederskultur. Till skillnad från adels-genealogierna, där släktskapet ärvs strikt på fädernelinjen, lade Bure lika stor vikt vid kvinnolinjerna, han härstammade själv från Bureätten via sin mor. Likaväl som han tog upp bondens och prästänkans Bure-härstamning, noterade han även pigors och knektars Bure-anor. Han försökte också ta med samtliga barn som hade fötts i de olika familjerna och placera in dem i rätt ordning födelse-ordning, även de som dött i späd ålder.

Johan Bures släktbok på DVD
Boken fanns tidigare endast kvar som två senare avskrifter och originalet antogs vara förkommet för alltid, men år 2008 påträffade den finska historikern Tiina Miettinen en handskrift i ett gårdsarkiv i Finska Riksarkivet, som i förstone antogs vara en tidig avskrift. Det visade sig några år senare, då Urban Sikeborg granskat den närmre, att den verkligen var skriven av Johan Bure själv. Därefter började det digra arbetet med att göra den tillgänglig på så sätt att den både var sökbar och jämförbar, i första hand med avskriften X37 i Uppsala Universitetsbibliotek (den avskrift som är mest trogen originalet och har de värdefullaste kompletteringarna), men även andra avskrifter. Slutresultatet blev den DVD som presenterades hos GF i torsdags.

Johan Gidlöf och Carl Szabad som ansvarar för den tekniska lösningen, gränssnitt, databearbetning och tvättning av materialet på skivan, vilket innebär att DVDn är uppställd på samma sätt som de olika utgåvorna av skivorna Sveriges Dödbok och Sveriges Befolkning, vilket i sin tur innebär att de flesta släktforskare känner igen sig i formatet. Till skillnad från de skivorna, innehåller Johan Bures släktbok inte mer än 3034 personakter, men med den stora skillnaden att varje enskild personakt innehåller så mycket mer information. Avsevärt mycket mer! Därtill finns möjligheten att själv kontrollera uppgifterna mot de olika versionerna av släktboken, då dessa finns avfotograferade, med länkar till bilderna i personakterna. Det går alltså att själv kontrollera författaren Urban Sikeborgs transkriberingar av den ursprungliga texten.

Författaren Urban Sikeborg berättar om
bakgrunden till boken och om Johan Bure.
Klippet är ca 20 minuter långt.

På skivan finns också ett antal artiklar i PDF-format, om skivan, om Bure-ätten, om Johan Bure själv, de flesta skrivna av Urban Sikeborg, som är väl värda att fördjupa sig i. Jag har själv bara hunnit läsa några av dem, men tänker läsa igenom dem allihop, så småningom. När det gäller övriga innehållet på skivan, personakterna och bilderna, så har jag bara hunnit skumma lite på ytan och så här långt är jag inte besviken!

Någon på lanseringen kallade den redan i torsdags för ett standardverk, vilket jag misstänker att den ganska snabbt kommer att bli och kanske redan är och för den som på allvar vill forska på Bureätten och därtill lägger vikt vid att källkritiskt granska olika uppgifter, så anser jag att DVDn är ett måste.

Jag rekommenderar varmt alla Bure-forskare att köpa skivan, finns hos GF till medlemspriset 275 kronor + porto eller 325 + porto för icke medlem, vilket absolut inte är något överpris.

Puh! Det här blev ett långt inlägg och ännu längre hade det kunnat bli, men jag sätter stopp här och för den som vill ha mer information hänvisar jag till GFs hemsida och till filmen med Urban Sikeborg härovan.

onsdag 11 juni 2014

Samisk Grammatik

S. har under våren bundit in en Samisk grammatik. Eftersom boken inte är i lägg, valde hon att häfta den på band. Detta gör att boken öppnas upp och ligger mera platt, när man läser i den. Boken är i A4-format och ganska tjock, så hon valde att häfta på 5 band för att få ordentlig stadga på boken.


Längst upp till höger syns det färdiga resultatet, som för mig känns som en klassisk uppslagsbok - den ser ut som mina föräldrars gamla Focus uppslagsböcker från 60-talet och då det är en Samisk grammatik, så tycker jag det är riktigt passande. Den är dessutom mycket välgjord och jag tycker den är riktigt snygg.

Jag har ett antal Torpinventeringar från Larvs socken, som jag har haft i plastmappar, som jag planerar att binda in på samma sätt som S. har gjort med sin grammatik och jag har precis påbörjat en av dem, men den kommer inte att bli klar förrän någon gång under hösten.

tisdag 20 maj 2014

Noteringshäften

Tyvärr har jag inte tagit mig tid att uppdatera bloggen på länge, vilket innebär att jag har en massa bilder på mina och mina vänners inbundna alster, som bara väntar på att publiceras.

Kristins noteringshäften

Kristin band in några noteringshäften strax före jul, se ovan. Den övre boken har ett linneklot, i en svagt beige nyans, som går igen i papperets blommönster. Den nedre har ett klot som skiftar i lite olika nyanser, beroende på hur man håller boken och till det ett handgjort papper med inslag av växtdelar.

Nedan finns några noteringshäften som Hans har gjort. Han har också använt det lila klotet till sin ena bok, men med ett helt annat, matchande papper till och till den andra boken använde han ett orangeskiftande klot, också den med matchande papper.

Hans noteringshäften